...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บบล็อก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด รายการ กบนอกกะลา ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 51 - 27 ก.พ.52...

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

5. ประวัติบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

ประวัติบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
บริษัท ทีวีบูรพาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2545 จากการผลิตรายการที่มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า รายการน้ำดี เคียงคู่กับช่อง 9 Modernine TV มากกว่า 6 ปี โดย พี่เช็ค สุทธิพงศ์ ธรรมวุฒิ และกลุ่มคนที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในแวดวงโทรทัศน์มาก่อน โดยจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนเหล่านี้มาจากการทำงานในบริษัท JSL แต่ด้วยความคิด และอุดมคติที่มีคล้ายๆกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัททีวีบูรพาขึ้น ซึ่งรายการคนค้นคน เป็นรายการแรกที่มีการผลิต ก่อนก่อตั้งบริษัทตามกฎหมาย

แผนผังองค์กรของบริษัททีวีบูรพา จำกัด
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็ก จึงแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆไม่มาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆก็คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายบริหารก็จะประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายผลิต โดยแบ่งเป็นฝ่ายผลิตของแต่ละรายการ ได้แก่ รายการคนค้นคน รายการกบนอกกะลา รายการจุดเปลี่ยน รายการแผ่นดินไท รายการพลเมืองเด็กและ 1 นิตยสารคือ นิตยาสารค.ฅน นอกนั้นก็คือ ฝ่ายธุรกิจ (Business) ฝ่ายบัญชี ธุรการ การเงิน และฝ่ายบุคคล รวมอยู่ด้วยกันหรือที่เรียกว่า Max office

รูปแบบรายการของบริษัท ทีวีบูรพา

รูปแบบรายการของบริษัทนั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตรายการสารคดี ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้ความสำคัญว่ารายการที่ทำนั้น จะต้องทำเพื่อให้เกิดผล และเกิดประโยชน์แก่คนดู ไม่ใช่ให้เพื่อดูผ่านๆไป ไม่ใช่ทำเหมือนละคร ดูแล้วก็ผ่านไป แต่สิ่งที่รายการทำนั้นได้ให้อะไรกับคนดู คนดูได้อะไรจากรายการ กับสิ่งที่รายการทำอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: