...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บบล็อก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด รายการ กบนอกกะลา ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 51 - 27 ก.พ.52...

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

3. ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด รายการกบนอกกะลา
เลขที่ 22/4 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
Tel ( 662) 957-5793 Fax ( 662) 957-5796

ประวัติ รายการกบนอกกะลา
รายการกบนอกกะลา เป็นสารคดีความรู้ ที่จะพาไปคุณไปพบกับโลกกว้าง เพื่อค้นหา ความแปลกใหม่ และความอัศจรรย์ใจที่คาดไม่ถึง ให้ความรู้ที่มากกว่าในตำรา และห้องเรียน เน้นเนื้อหาที่เป็นความรู้ ผ่านการนำเสนอที่สนุกสนานและชักชวนผู้ชมตั้งคำถามและหาคำตอบจากจุดเล็กๆ ใกล้ตัว และเชื่อมโยง ไปสู่ความรู้ที่กว้างใหญ่ขึ้นตบท้ายด้วยการบูรณาการความรู้นั้นกับการใช้ชีวิต หรือสารคดีต่อยอดความรู้

ไม่มีความคิดเห็น: