...ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บบล็อก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด รายการ กบนอกกะลา ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 51 - 27 ก.พ.52...

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

2.ข้อกำหนด หรือข้อปฏิบัติ ภายในบริษัท

ข้อกำหนด หรือข้อปฏิบัติ ภายในบริษัท

สิ่งแรกคือ ต้องมีคุณธรรม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีอุดมคติ หรืออุดมการณ์ร่วมกันและรู้จักการปรับตัวเข้าหากัน อยู่ร่วมกันได้

การแบ่งงานภายในบริษัท

แบ่งออกเป็นฝ่ายผลิต และฝ่ายบริหาร ซึ่งในฝ่ายบริหารก็จะมีสำนักงานบริษัท หรือ Max office โดยเพิ่งก่อตั้งขึ้นในปีนี้ มีหน้าที่เข้าไปบริหารจัดการ สอดส่องดูแล ให้ความใกล้ชิดในทุกส่วนทั้งหมด และในส่วนการผลิต มีผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นผู้ดูแล แต่ว่าหลักๆก็จะเป็นสำนักฝ่ายบริหารที่จะเข้าไปดูแล แต่ที่บริษัทนี่ ไม่มีฝ่ายบุคคล ไม่มีหัวหน้าฝ่ายบุคคล แต่มีคนทำงาน ไม่มีแผนกบุคคล สมมุติฝ่ายบุคคลทำหน้าที่อะไรบ้าง คัดเลือกคนเข้าทำงาน ระเบียบวินัยของคนที่ทำงานในบริษัท ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ ก็จะแบ่งงานกันไป มีคนทำงานกึ่งๆ มี2 ส่วนทำ คือสำนักบริหารทำหนึ่งPART แล้วก็บัญชีทำหนึ่งPART บัญชีก็จะดูเรื่องค่าตอบแทน เรื่องประกันสังคม เรื่องสวัสดิการที่บริษัทให้ ส่วนเรื่องการคัดเลือกคน เรื่องเงินเดือนให้เป็นไปตามระบบบริษัทและสำนักบริหาร

การจัดรูปแบบงานภายในบริษัท

เริ่มจากผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการก็จะลงมาเป็นโปรดิวเซอร์ของแต่ละรายการ ส่วนของนิตยาสารก็เรียกว่า บ.ก.บริหาร เทียบเท่าโปรดิวเซอร์

ไม่มีความคิดเห็น: